Lokale middelen & verplichtingen

BRAND® zet zich in om klanten te helpen bij het overwinnen van de onbekende uitdagingen waarmee u bij elk project wordt geconfronteerd. Of het nu gaat om innovaties in het ontwerp van gebouwen, verhoogde eisen voor milieubescherming en de altijd aanwezige verantwoordelijkheid voor veiligheid, alles gecombineerd met buitengewone druk op tijdschema's en budgetten.

Gezondheid & Veiligheid

Bij Brand komt veiligheid op de eerste plaats, altijd. Onze absolute toewijding aan een veilige werkomgeving vormt de kern van ons bedrijfssysteem en ons uitgebreide en diepgaande veiligheidsbeleid, -systemen en -programma's zijn ontworpen om het volledige personeel te betrekken bij het leveren van veilig werk op al onze projecten. Alle onderdelen van de Brand activiteiten in Nederland zijn geaccrediteerd volgens de veiligheidsnorm OHSAS 18001:2007.

Milieu

Ons uitgebreide milieubeleid beschrijft de afspraken voor het implementeren van de hoge normen voor milieubeheer. Alle onderdelen van de Brand activiteiten in Nederland zijn geaccrediteerd volgens de milieunorm ISO 14001:2015.

Met betrekking tot de activiteiten die wij kunnen beheersen of waarvan wij verwachten dat wij er redelijkerwijs invloed op kunnen uitoefenen, erkennen wij onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu en ons milieubeleid is een verklaring van die betrokkenheid.

Wij zetten ons ook in voor het voorkomen van vervuiling en voor het naleven van alle toepasselijke milieuvoorschriften en wettelijke en reglementaire vereisten.

Recycling

Als onderdeel van ons milieubeheersysteem hebben wij een gescheiden afvalbeleid en hoewel wij een bedrijf zijn met een lage impact, zijn wij momenteel op zoek naar manieren om een hoger percentage van het afval van onze vestigingen te recycleren.

Duurzaamheid

CO2-PRESTATIELADDER

Brand Energy & Infrastructure Services (BRAND) streef naar een duurzame toekomst voor onze planeet. Echter is BRAND zich goed bewust dat binnen de bedrijfsvoering vrijwel elke activiteit CO2 uitstoot veroorzaakt, of dit nu gaat om directe uitstoot door verbranding van brandstoffen, of indirect door het productieproces ervan. De uitstoot van CO2 heeft grote invloed op het milieu en dit wil BRAND beperken.

CO2-PRESTATIELADDER NIVEAU 5

Sinds 2018 is BRAND is sinds 2018 niveau 5 gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Dit is het hoogst niveau dat de ladder kent. BRAND streeft door middel van haar doelstellingen om jaar na jaar de CO2-footprint te verlagen.

KLIK HIER VOOR MEERINFO

CO2-FOOTPRINT

Onderdeel van niveau 5 op de CO2- prestatieladder is het inzichtelijk maken van onze CO2-footprint. Daarom wordt er jaarlijks een analyse uitgevoerd waarin BRAND haar CO2-footprint opnieuw berekend wordt. De CO2-foorprint van BRAND bestaat voornamelijk uit het gebruik van fossiele brandstoffen voor het wagenpark en het verbruik van elektriciteit en aardgas. Uit de analyse die jaarlijks opnieuw uitgevoerd wordt worden er concrete maatregelen getroffen zodat BRAND haar CO2-footprint jaar na jaar kan verminderen en haar doelstellingen kan behalen.

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van BRAND zijn om in 2023 een relatieve energiereductie van 10% te hebben gerealiseerd ten opzichte van het referentiejaar 2018.

CO2 UITSTOOT VERLAAG JE SAMEN

Het verlagen van de CO2 uitstoot doen we samen. Iedereen uit de organisatie moet zijn bijdrage hieraan leveren. Naast de inspanningen die BRAND levert om de uitstoot van CO2 te reduceren, vragen wij vanzelfsprekend ook de proactieve medewerking van onze (onder-)aannemers en leveranciers. BRAND neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zowel in de breedte van de branche, als in de volledige productieketen bedrijven bewuster van hun CO2-emissies te maken. Dit doet BRAND onder andere door haar leveranciers te vragen een vereenvoudigde CO2-footprint op te stellen.

BRAND rapporteert en communiceert zowel intern als extern minimaal halfjaarlijks haar energiebeleid, CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.

Een aantal gerealiseerde initiatieven in de afgelopen jaren:

  • Toepassen van LED-verlichting;
  • Het opstellen van Energie Besparings Plannen     (EBP’s) van alle gebouwen van BRAND;
  • Het vervangen en gedeeltelijk niet meer terug     laten komen van oude bestelbussen, waarbij het samen rijden zoveel mogelijk     wordt gestimuleerd;
  • Diesel machines vervangen door     hybride/elektrische machines.

STICHTING NEDERLAND CO₂ NEUTRAAL

Sinds 2018 heeft BRAND zich aangesloten bij het initiatief van Stichting Nederland CO2 Neutraal. De stichting organiseert vier keer per jaar bijeenkomsten en heeft werkgroepen op het gebied van elektriciteit en gasverbruik, wagenpark, transport en bedrijfsmiddelen. De organisaties in de werkgroepen krijgen ruimte om actief bijdrage te leveren voor ideeën en inspiratie om samen CO2 reductie tot stand te brengen.

KLIK HIER VOOR MEERINFO.

ECOSTARS

BRAND neem actief deel aan ECOSTARS. Het ‘Fleet Recognition Scheme’ van ECOSTARS is ontwikkeld om erkenning, begeleidingenadvies te geven aan beheerders van goederenvoertuigen, bussen en touringcars, die de beste uitvoeringsmaatregelen treffen om efficiency te verhogen, brandstofverbruik te verlagen en emissies te verminderen. Dit alles om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren, de CO2uitstoot te verminderen en de klimaatverandering aan te pakken.

KLIK HIER VOOR MEER INFO.

DOWNLOAD

CO2 JAARVERSLAG 2021
HALFJAARRAPPORTAGE CO2 PRESTATIE LADDER 2021
CO2 JAARVERSLAG 2020
CO2 CERTIFICAAT
CO2 JAARVERSLAG 2019
CO2 PRESTATIELADDER
CO2 PRESTATIELADDER | INITIATIEVEN 2019
CO2 VOORTGANGSVERSLAG 2020
CO2 VOORTGANGSVERSLAG 2019
CO2 VOORTGANGSVERSLAG 2018
CERTIFICAAT DEELNAME 2023-2024
CO2 JAARVERSLAG 2022
CO2 VOORTGANGSVERSLAG 2022

 

Kwaliteit

Alle apparatuur van Brand wordt geproduceerd, grondig geïnspecteerd en onderhouden volgens de eigen, door de industrie erkende, kwaliteitscontrolenormen. Het kwaliteitsbeheerteam is betrokken bij de regelmatige controle en het toezicht op de leveranciers om ervoor te zorgen dat zij geen tekortkomingen in de materiaal- en prestatiespecificaties toestaan.

De processen die wij volgen, worden uiteengezet in ons uitgebreide interne kwaliteitshandboek, dat de normen voor engineering en productspecificaties garandeert die u nodig hebt om veilig te werken. Alle bedrijfsonderdelen van Brand in Nederland zijn geaccrediteerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015.

 

Innovatie & engineering

Wij hebben ingenieurs en ontwerpers in dienst die verschillende disciplines vertegenwoordigen en zij worden gekozen vanwege hun vermogen om oplossingen te innoveren die problemen voorkomen en verhelpen, en geld besparen voor klanten. Innovaties kunnen nieuwe manieren zijn om oude methoden toe te passen, nieuwe toepassingen voor bestaande producten of iets compleet radicaals. Wij beschikken over de wereldwijde breedte en diepte om een in Praag ontwikkelde oplossing toe te passen op een project in Penang, met onmiddellijke kostenbesparingen en zonder het wiel opnieuw uit te vinden.

Met ervaring en deskundigheid die meer dan een eeuw teruggaan, hebben wij al veel algemeen gebruikte oplossingen ontwikkeld, maar wat nog belangrijker is, wij hebben de vindingrijkheid om nieuwe oplossingen te bedenken. De omvang van ons assortiment vergroot onze veelzijdigheid, en wij zijn bekwaam in het vinden van praktische, intelligente oplossingen voor de eenvoudigste tot de meest complexe projecten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR)

Brand Energy & Infrastructure Services is gecertificeerd conform de MVO Prestatieladder, niveau 3. De MVO Prestatieladder is uniek, er is namelijk geen andere norm met MVO in een Managementsysteem.

De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om 33 MVO indicatoren door middel van een Managementsysteem en in samenspraak met de stakeholders, voortdurend te ontwikkelen. Zo is het mogelijk om met de juiste balans tussen People, Planet en Profit, duurzaam te ondernemen. De MVO Prestatieladder is een Managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt een duurzame ontwikkeling objectief aantoonbaar.

WECARE MVO MAGAZINE BRAND,NR 08, JANUARY2021
WECARE MVO MAGAZINE BRAND, NR 07, SEPTEMBER2020
WECARE MVO MAGAZINE BRAND, NR 06, DECEMBER2019
WECARE MVO MAGAZINE BRAND, NR 05, JULI2019
WECARE MVO MAGAZINE BRAND, NR 04, NOVEMBER2018
WECARE MVO MAGAZINE BRAND, NR 03, JUNI2018
WECARE MVO MAGAZINE BRAND, NR 02, DECEMBER2017
WECARE MVO MAGAZINE BRAND, NR 01, JULI2017

 

Relatiemagazine On Site

In het relatiemagazine On Site worden actuele projecten gepresenteerd. Bovendien worden onderwerpen als veiligheid, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht.

ON SITE NR16 - DECEMBER2019
ON SITE NR15 - APRIL2019
ON SITE NR14 - NOVEMBER2018
ON SITE NR13 - MEI2018
ON SITE NR12 - DECEMBER2017
ON SITE NR11 - DECEMBER2016
ON SITE NR10 - JUNI 2016
ON SITE NR9 - OKTOBER2015
ON SITE NR8 - APRIL2015
ON SITE NR7 - NOVEMBER 2014

Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen van de laatste uitgave en wilt u opgenomen worden in het adressenbestand voor toekomstige uitgaven? Vul dan onderstaand formulier in.

Reason form