Home

Carrières

Carrières bij Brand

Bouw samen met ons aan jouw toekomst! Bij BRAND® zien wij onze medewerkers als het grootste kapitaal van de organisatie. Daarom geven wij onze collega’s de juiste begeleiding, instrumenten, trainingen en middelen om succesvol te zijn!

Werk samen met ons aan de wereld van morgen

Samen met onze medewerkers streven we ernaar om de prestaties van Brand naar de top te brengen. Dit willen we bereiken door een transparante werkwijze waarbij alle medewerkers op de hoogte zijn van de doelen en activiteiten van de organisatie. Hierdoor weten alle medewerkers wat er van hen verwacht wordt, hoe zij hieraan kunnen bijdragen en wat zij van ons als werkgever kunnen verwachten.

We bouwen aan een cultuur waarin we ons gewaardeerd en bevoegd voelen om de juiste oplossingen te bieden, samen te werken en anderen te helpen hetzelfde te doen. We zijn ook gepassioneerd om een leider te zijn in een steeds competitievere en veranderende industrie.

We hebben ons succes te danken aan de bijzondere mensen die deel uitmaken van ons wereldwijde team. Het aantrekken, belonen en behouden van medewerkers die onze ambitieuze groeiplannen delen, is essentieel voor het toekomstige succes van onze organisatie.


Een carrière opbouwen met Brand

Omdat onze business met de dag complexer wordt, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om onze medewerkers te ondersteunen en te ontwikkelen. Op welk gebied je ook werkzaam bent, je kunt rekenen op opleidingsmogelijkheden die jou helpen om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen. 

We houden jaarlijks functioneringsgesprekken met onze medewerkers en voeren regelmatig één-op-één gesprekken gedurende het jaar. Deze gesprekken zijn er om jou te helpen, je krijgt inzicht in jouw sterke punten en ontwikkelpunten, met als doel dat jij jouw volledige potentieel kunt benutten. 

Onze Werkomgeving

Brand heeft duidelijke communicatielijnen, met het doel dat iedereen zijn ideeën kan delen. We maken intern gebruik van een intranetsite, teambriefings en individuele besprekingen die mogelijkheden bieden voor regelmatig feedback.

We versturen ook regelmatig enquêtes naar onze medewerkers – niet alleen om een betere werkplek te creëren, maar ook om het bedrijf te verbeteren voor onze klanten en belanghebbenden (stakeholders). 

Meer perspectieven betekent meer mogelijkheden en betere oplossingen voor onze klanten. Elk teamlid wordt gewaardeerd en heeft de vrijheid om zijn ideeën en meningen te delen. 

Gedragscode

BrandSafway hecht veel waarde aan hoge ethische normen in alles wat we doen. Download a.u.b. de officiële gedragscode.

Gelijke kansen

Brand streeft naar een eerlijk proces van werving en selectie waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van ras, huidskleur, religie, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, nationale afkomst, handicap of veteranenstatus.

Reason form