What we do | Wij Werken aan Duurzaamheid

CO2-Prestatieladder

Brand Energy & Infrastructure Services gecertificeerd voor het hoogste niveau op de CO2-Prestatieladder
Vrijwel elke activiteit binnen onze bedrijfsvoering veroorzaakt CO2 uitstoot, of dit nu gaat om directe uitstoot door verbranding van brandstoffen, of indirect door het productieproces ervan. De uitstoot van CO2 heeft grote invloed op het milieu. Brand Energy & Infrastructure Services (BRAND) is zich ervan bewust dat de uitstoot van  CO2 uitstoot onderdeel is van haar bedrijfsactiviteiten en dat deze uitstoot beperkt moet worden.

CO2-Prestatieladder niveau 5
Begin 2018 is Venko Groep overgenomen door BrandSafway en maakt het sindsdien deel uit van de organisatie van Brand Energy & Infrastructure Services (BRAND) in Europa. Venko was al sinds 2012 gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder en sinds 2015 heeft Venko niveau 5 behaald, het hoogste niveau. Met de overname van Venko heeft BRAND de ambitie uitgesproken om de gehele organisatie te willen certificeren op de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).

BRAND heeft zichzelf als doelstelling gesteld om in 2023 een relatieve energiereductie van 10% te hebben gerealiseerd ten opzichte van het referentiejaar 2018.

Jaarlijks wordt er een analyse gemaakt van de totale CO2-footprint, die met name voortkomt uit het gebruik van fossiele brandstoffen voor het wagenpark en het verbruik van elektriciteit en aardgas. Aan de hand van de gegevens uit de analyse worden er concrete maatregelen getroffen om de footprint te verminderen en onze doelstellingen te behalen. 

CO2 uitstoot verlaag je samen
Het verlagen van de CO2 uitstoot doen we samen. Iedereen uit de organisatie moet zijn bijdrage hieraan leveren. Naast de inspanningen die BRAND levert om de uitstoot van CO2 te reduceren, vragen wij vanzelfsprekend ook de proactieve medewerking van onze (onder-)aannemers en leveranciers. BRAND neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zowel in de breedte van de branche, als in de volledige productieketen bedrijven bewuster van hun CO2-emissies te maken. Dit doet BRAND onder andere door haar leveranciers te vragen een vereenvoudigde CO2-footprint op te stellen.

BRAND rapporteert en communiceert zowel intern als extern minimaal halfjaarlijks haar energiebeleid, CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.

Een aantal gerealiseerde initiatieven in de afgelopen jaren:

  • Toepassen van LED-verlichting;
  • Het uitvoeren van energiebesparingsonderzoeken; 
  • Uitvoeren van een pilot met elektrische auto op project i.p.v. diesel voertuig;
  • Creëren van bandenspanningscontrolepunt in Hoogeveen. 

Sinds begin 2018 heeft BRAND zich aangesloten bij het initiatief van Stichting Nederland CO₂ Neutraal. De stichting organiseert vier keer per jaar bijeenkomsten en heeft werkgroepen op het gebied van elektriciteit en gasverbruik, wagenpark, transport en bedrijfsmiddelen. De organisaties in de werkgroepen krijgen ruimte om actief bijdrage te leveren voor ideeën en inspiratie om samen CO₂ reductie tot stand te brengen.

Ecostars

BRAND neem actief deel aan ECOSTARS. Het ‘Fleet Recognition Scheme’ van ECOSTARS is ontwikkeld om erkenning, begeleidingenadvies te geven aan beheerders van goederenvoertuigen, bussen en touringcars, die de beste uitvoeringsmaatregelen treffen om efficiency te verhogen, brandstofverbruik te verlagen en emissies te verminderen. Dit alles om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren, de CO2uitstoot te verminderen en de klimaatverandering aan te pakken.

Klik hier voor meer info


Contact
  • Brand Energy & Infrastructure Services B.V.

    George Stephensonweg 15 | 3133 KJ Vlaardingen | +31 (0)10 445 54 44 | nl@beis.com

Selecteer a.u.b. een land

Channel Islands
Eesti
Føroyar (Færøerne)
Ísland
Latvija
Slovensko