Hoogwerker Opleidingen

Werken op grote hoogte brengt risico’s met zich mee, met onze hoogwerker trainingen leert u deze risico’s tot een minimum te beperken. Tijdens de hoogwerker trainingen leert u veilig en efficiënt werken met een hoogwerker. BRAND biedt verschillende VCA erkende hoogwerker trainingen:

• IPAF Hoogwerker
• IPAF Hoogwerker + SOG

IPAF Bediener hoogwerker

Deze opleiding is gebaseerd op het werken met alle courante hoogwerkers. Per categorie wordt een praktijk examen afgenomen, waarbij elke categorie staat voor een type hoogwerker.

Inhoud van de Opleiding:
Instrueren en certificeren van operationele medewerkers. Bestemd voor medewerkers die voor hun werkzaamheden gebruik voor maken van een hoogwerker en tenminste enige ervaring hebben in het gebruik ervan.

• Soorten hoogwerkers
• Arbowetgeving
• Omgevings- en bodemcondities
• Theorie-examen
• Dagelijkse controle
• Praktijkinstructie
• Praktijk-examen

De training wordt gegeven op onze locatie in Arkel waar alle faciliteiten aanwezig zijn. De duur van de opleiding is 1 dag, groepsgrootte max. 4 deelnemers. Grote groepen in overleg. Het certificaat/PAL-card is 5 jaar geldig.

Code 95
De opleiding Bediener hoogwerker IPAF maakt het mogelijk deze bij te schrijven als 7 nascholingsuren bij het CCV. 

IPAF Bediener hoogwerker + SOG

Bestemd voor medewerkers die hoogwerkers bedienen in een petrochemische omgeving of op andere locaties waar opleiding volgens de SOG verplicht wordt gesteld. Voorwaarden voor deelname:

• Minimum leeftijd: 18 jaar (VMBO leerling 16 jaar)
• In bezit van VCA-diploma
• Bij 2-daagse cursus: Geen verdere voorwaarden
• Bij 1-daagse cursus: Ruim voldoende praktische ervaring; vanwege de benodigde examentijd worden er in de 1-daagse cursus geen praktijk-handelingen geoefend.

Training wordt gegeven op onze locatie in Arkel waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Groepsgrootte max. 4 personen, andere aantallen in overleg. Het certificaat/PAL-card is 5 jaar geldig. Examen kan ook in het Engels worden afgenomen.


Contact
  • Brand Energy & Infrastructure Services B.V.

    George Stephensonweg 15 | 3133 KJ Vlaardingen | +31 (0)10 445 54 44 | nl@beis.com

Selecteer a.u.b. een land

Channel Islands
Eesti
Føroyar (Færøerne)
Ísland
Latvija
Slovensko