Home Expertise

Raffinaderij ExxonMobil

Raffinaderij ExxonMobil – Industriële insolatie

Onderhoudsstop bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen, België

Omvang

Vervanging van industriële isolatie in vier van de productie eenheden van de raffinaderij binnen een tijdspanne van drie maanden.

Uitdaging

Strakke, veeleisende planning

Prestaties

Onze veiligheidsprestaties waren een sleutelfactor in de succesvolle onderhoudsstop voor de grote raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Gedurende drie maanden werd de productie van de raffinaderij stopgezet om verschillende dienstverleners in staat te stellen om alle noodzakelijke onderhoudsopdrachten in één keer uit te voeren. Om kostbare uitvaltijden te minimaliseren, moest het werk probleemloos en zonder ongelukken worden uitgevoerd.

De monteurs van BrandSafway ondergingen een grondige training om ervoor te zorgen dat al het werk veilig en op schema zou verlopen. Het gebruik van de isolatiematerialen was ook zorgvuldig gepland. Een deel van de isolatie werd geprefabriceerd en geleverd voor onmiddellijke montage. In andere gevallen vertrouwde BrandSafway op zijn directe communicatielijnen met de werkplaatsen om materiaal te laten maken wanneer dat nodig was.

Met de nauwkeurige planning van BrandSafway was het team in staat om op een veilige en effectieve manier alle isolatie van vier eenheden van de raffinaderij op tijd en efficiënt te vernieuwen.

Reason form