Kennisgeving bescherming persoonsgegevens

Onze contactgegevens (gegevensbeheerder):

Brand Energy & Infrastructure Services B.V.
George Stephensonweg 15
3133 KJ Vlaardingen
Tel.: +31 (0)10 44 55 444
E-mail: nl@beis.com

Uw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u het recht ons te verzoeken om informatie te verstrekken, correcties door te voeren, gegevens te verwijderen of beperkingen door te voeren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Bovendien bieden wij u uw gegevens aan in een gestructureerd, conventioneel en leesbaar formaat. Als wij uw gegevens gebruiken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt zullen we uw gegevens niet langer gebruiken voor het overeengekomen doel. Als wij van mening zijn dat we een rechtmatig belang hebben bij het verwerken van uw gegevens, kunt u hier contact met ons opnemen en uw bezwaar kenbaar maken. Daarnaast kunt u op elk moment contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten.

Gegevens verwijderen

Wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn voor de overeengekomen doeleinden, of als de opslag van uw gegevens om andere juridische redenen ontoelaatbaar is, zullen wij uw gegevens verwijderen. Uitgesloten hiervan zijn rechtmatig verkregen gegevens die we om juridische redenen moeten opslaan. Houdt er rekening mee dat voor elke verwijdering de gegevens aanvankelijk worden geblokkeerd om per ongeluk wissen of potentiële opzettelijke schade te voorkomen. Om technische redenen kunnen gegevens in bepaalde gevallen worden gedupliceerd en opgeslagen in een back-up bestand. Dergelijke kopieën kunnen om technische redenen met enige vertraging worden verwijderd.

Gebruik van onze website

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wanneer een van onze webpagina's wordt geopend, slaat de server automatisch alleen de volgende gegevens op: het IP-adres, de datum en tijd van uw verzoek, het verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT), de inhoud van uw aanvraag (specifieke site), de toegangsstatus/http-statuscode, de respectievelijke hoeveelheid verzonden gegevens, de website van waaruit de aanvraag wordt verzonden, de browser, het besturingssysteem en de bijbehorende interface en de taal en versie van de browsersoftware. Deze gegevens worden nooit specifiek voor uw persoon opgeslagen. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het doel een probleemloze werking van onze site te garanderen en onze services te verbeteren. Als het IP-adres als persoonlijk moet worden beschouwd, zal het uiterlijk na 90 dagen worden verwijderd, behoudens uitzonderingen om dwingende redenen.

Gebruik van links

De website van de gegevensbeheerder kan links bevatten (hyperlinks/verwijzingen naar andere websites). Als u een van deze links volgt, houdt er dan rekening mee dat deze websites eigen voorwaarden met betrekking tot gegevensverwerking hanteren. Onze gegevensbeheerder kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden of garantie verstrekken voor de voorwaarden van gegevensbescherming van deze websites.

Gebruikersregistratie

U kunt zich op onze website registreren en een gebruikersaccount aanmaken. Sommige van de door ons aangeboden diensten mogen alleen worden weergeven aan geregistreerde gebruikers. Daarom verzamelen we de gegevens die u hiervoor hebt verstrekt om het aanvraagproces te kunnen voltooien. De hoeveelheid gegevens is afhankelijk van de door u verstrekte informatie en is afgeleid van de invoervelden. De opslagperiode van deze gegevens is afhankelijk van de duur van uw registratie. Na het verwijderen van uw gebruikersaccount hangt de opslagperiode van uw gegevens af van de wettelijke bewaartermijnen.

Contactformulier

Als u een vraag aan ons stelt middels het contactformulier op onze website, zullen wij de door u verstrekte gegevens verwerken om u van een reactie te kunnen voorzien. Langdurige opslag vindt alleen plaats indien uw (aan)vraag dit vereist. Anders worden uw gegevens uiterlijk na zes maanden verwijderd.

Nieuwsbrief

U kunt contact met ons opnemen als u onze nieuwsbrief met informatie over onze producten, diensten en evenementen wilt ontvangen. Om u onze nieuwsbrief te sturen gebruiken wij Dotmailer, een dienst van Dotmailer Ltd. (No 1 London Bridge, Londen, Verenigd Koninkrijk). Slechts uw e-mailadres wordt door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt uitsluitend opgeslagen met het doel u onze nieuwsbrief te sturen.

Onze nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web-baken" of “trackingpixels”. Hierdoor wordt er middels onze nieuwsbrieven technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om onze services technisch te verbeteren op basis van de beschikbare technische gegevens en/of de informatie van de doelgroepen en hun leesgedrag die zijn gebaseerd op hun ophaallocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of toegangstijden. De statistische enquêtes meten daarnaast ook of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer de nieuwsbrieven worden geopend en op welke koppelingen binnen de nieuwsbrieven wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan een individuele ontvanger van onze nieuwsbrief. Ons doel is echter niet om het gedrag van de individuele gebruiker te analyseren. Onze evaluaties van de beschikbare informatie hebben als doel om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om de inhoud van onze nieuwsbrieven aan te passen aan de interesses van onze gebruikers.

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink (beschikbaar in elke nieuwsbrief) of per e-mail.

Gerechtvaardigde bezwaren

Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 GDPR. Als er bij u bezwaren ontstaan tegen het verwerken van uw persoonsgegeven op grond van legitieme belangen of fundamentele rechten en vrijheden, kunt u uw bezwaar omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens aan ons kenbaar maken. In het geval van een gerechtvaardigd bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken.

Cookies

Om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn toegewezen aan uw browser en worden opgeslagen op uw harde schijf. Cookies hebben het doel om specifieke informatie te verstrekken aan de site die een cookie instelt (in dit geval aan ons).
Cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en om de functies die u gebruikt te kunnen verbeteren. Wanneer wij cookies ook voor andere doeleinden gebruiken, dan zullen wij u in onze privacyverklaring informeren voor welke doeleinden we de cookies gebruiken.

U kunt via de instellingen in uw browser cookies toevoegen, blokkeren en verwijderen. Wij vragen u vriendelijk om er rekening mee te houden dat u zonder cookies mogelijk niet alle services op onze website kunt gebruiken.

Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) om de locaties van onze vestigingen aan te geven. Bij gebruik van Google Maps worden gegevens die nodig zijn voor gebruik, doorgegeven.

Voor meer informatie omtrent de benodigde gegevens, kunt u de servicevoorwaarden van Google Maps raadplegen.

(https://maps.google.com/help/terms_maps.html).

Openbaren/doorsturen van gegevens

Wij geven alleen informatie vrij aan derden voor zover beschreven in deze kennisgeving. Voor een efficiëntere administratie worden uw gegevens intern gebruikt. Voor een juiste verwerking van uw gegevens worden gegevensverwerkers aangesteld.

We behouden ons het recht voor om deze kennisgeving op elk moment aan te vullen of te wijzigen. De nieuwste versie is beschikbaar op onze website.

Als u gevestigd bent in de Europese Unie of in Zwitserland, zullen onze richtlijnen voor gegevensbescherming overeenkomen met de vereisten van uw land voor de overdracht van gegevens naar landen buiten dit gebied. Daarnaast is Brand gecertificeerd volgens het EU-VS “Privacy Shield”, een internationaal beleid dat is vastgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie. Het Privacy Shield bevat regels omtrent het verzamelen, opslaan, gebruiken en doorsturen van persoonlijke gegevens van Europa naar de Verenigde Staten. Klik hier voor meer informatie over het Privacy Shield.

Social Media

Deze kennisgeving is ook van toepassing op de volgende social media-profielen die aan onze website zijn gekoppeld:

Bijgewerkt: Juli 2018


Contact
  • Brand Energy & Infrastructure Services B.V.

    George Stephensonweg 15 | 3133 KJ Vlaardingen | +31 (0)10 445 54 44 | nl@beis.com

Selecteer a.u.b. een land

Channel Islands
Eesti
Føroyar (Færøerne)
Ísland
Latvija
Slovensko