Informare Privind Prelucrarea Datelor

Informare privind prelucrarea datelor

Detaliile noastre de contact (operator de date):
Hunnebeck România SRL
Căpuşu Mare, nr. 310
407145, judeţul Cluj
Email: info_ro@huennebeck.com

Actualizată: April 2020

Ne bucurăm de vizita dvs. pe pagina noastră de internet https://www.beis.com/ro și de interesul manifestat față de compania noastră. Protecția datelor dvs. cu caracter personal, precum data nașterii, numele, numărul de telefon, adresa, etc., reprezintă pentru noi un aspect important.

Scopul acestei Declarații de confidențialitate constă în informarea dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, pe care le colectăm de la dvs. la vizitarea paginii noastre de internet. Practicile aplicate de noi în materie de protecție a datelor respectă prevederile legale ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) („RGPD“). Declarația de confidențialitate de mai jos servește îndeplinirii obligațiilor de informare prevăzute de RGPD. Acestea se găsesc, de ex, în art. 13 și art. 14 și următoarele din RGPD.

Accesarea Site-ului web
Puteți vizita site-ul nostru web fără a ne comunica date cu caracter personal. De fiecare dată când paginile noastre web sunt accesate, serverul web stochează automat doar adresa IP, data și ora solicitării dvs., diferența de fus orar față de ora Meridianului Greenwich (GMT), solicitarea dvs. (pagina accesată), informații generale cu privire la acces - status http, volumul de date transmise, site-ul web de la care este transmisă solicitarea, browserul, sistemul de operare și interfața acestuia, precum și limbajul și versiunea de software a browserului. Aceste date nu sunt niciodată stocate în mod individual pentru persoana dvs. Respectivele date de acces sunt evaluate exclusiv în scopul de a asigura operarea fără probleme a site-ului nostru și îmbunătățirea serviciilor oferite. Dacă adresa IP va fi considerată personală, va fi ștearsă în termen de maxim 90 de zile, dacă nu există alte motive imperioase în sens contrar.

Funcții speciale ale paginii noastre de internet

Pagina noastră de internet oferă diverse funcții, prin a căror utilizare vi se colectează, prelucrează și stochează date cu caracter personal. Mai jos explicăm ce se întâmplă cu aceste date:

Formularul de înregistrare pentru aplicare

• Ce date cu caracter personal se colectează și în ce măsură sunt ele prelucrate?
Datele introduse de dvs. în câmpurile formularului nostru de aplicare, și care au fost eventual încărcate pe internet, vor fi prelucrate în atingerea scopului menționat mai jos.

• Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD (în scopul aplicării măsurilor (pre-)contractuale)

• Scopul prelucrării datelor
Verificarea și prelucrarea documentelor de aplicare încărcate de dvs. prin intermediul formularului.

• Durata stocării
Datele colectate se șterg imediat după prelucrarea aplicării dvs., când nu mai există niciun interes legitim pentru stocarea datelor din documentele dvs. de aplicare. Astfel, documentele dvs. de aplicare vor fi șterse în termen de cel mult 6 luni, în cazul în care nu se ajunge la încheierea unui contract de muncă.

• Opțiunile de opoziție și ștergere
Aveți oricând dreptul de a vă opune prelucrării datelor conf. art. 21 RGPD și de a solicita ștergerea datelor conf. art. 17 RGPD. Care sunt drepturile dvs. și modul de exercitare a acestora găsiți mai jos în această Declarație de confidențialitate.

• Necesitatea furnizării de date cu caracter personal
Furnizarea datelor în formularul de aplicare nu este impusă nici de prevederile contractuale, nici de lege, însă este necesară în vederea trimiterii și prelucrării aplicării. În cazul necompletării sau a completării parțiale a câmpurilor obligatorii, cererea dvs. de aplicare nu va putea fi trimisă sau procesată.

Formularul/ Formularele de contact

• Ce date cu caracter personal se colectează și în ce măsură sunt ele prelucrate?
Datele introduse de dvs. în formularele noastre de contact, pe care le-ați indicat în interfața de introducere a formularului de contact.

• Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD (consimțământ exprimat printr-o acțiune sau comportament clar de confirmare)

• Scopul prelucrării datelor
Datele obținute prin formularul nostru de contact, respectiv prin formularele noastre de contact, vor fi folosite exclusiv în vederea procesării solicitării concrete de contact pe care o primim prin formularul de contact. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în anumite circumstanțe, vă vom putea trimite e-mailuri la adresa indicată, în vederea îndeplinirii solicitării dvs. Prin aceasta urmărim scopul de a vă putea confirma că solicitarea dvs. a fost transmisă corect. Trimiterea acestui e-mail de confirmare nu este însă obligatorie pentru noi și servește doar informării dvs.

• Durata stocării
După prelucrarea solicitării dvs., datele colectate se vor șterge imediat, dacă nu se aplică termene de păstrare a acestora conform legii.

• Opțiunile de opoziție și ștergere
Opțiunile de opoziție și ștergere se orientează după reglementările generale privind opțiunile de opoziție și ștergere privind protecția datelor, descrise mai jos în această Declarație de confidențialitate.

• Necesitatea furnizării de date cu caracter personal
Utilizarea formularelor de contact este voluntară, nefiind impusă nici de prevederile contractuale, nici de lege. Nu sunteți obligați să luați legătura cu noi prin intermediul formularului de contact, ci puteți utiliza și celelalte modalități de contact prezentate pe pagina noastră de internet. Dacă doriți să utilizați formularul nostru de contact, trebuie să completați câmpurile marcate ca fiind obligatorii. Dacă nu completați câmpurile obligatorii, nu puteți trimite solicitarea sau din păcate nu vom putea procesa solicitarea dvs.
Secțiunea de conectare/ Înregistrarea

• Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal și datele cu caracter personal colectate
Datele de înregistrare sau de conectare introduse de dvs. la noi sau care v-au fost comunicate

• Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD (în scopul aplicării măsurilor (pre-)contractuale)

• Scopul prelucrării datelor
Aveți posibilitatea de a folosi pe pagina noastră de internet o secțiune separată de conectare. Pentru a putea verifica dreptul dvs. de a folosi secțiunea securizată, respectiv documentele securizate, trebuie să introduceți datele dvs. de conectare (adresa de e-mail, respectiv numele de utilizator și parola) în formularul corespunzător. Dacă este necesar, vă putem trimite prin e-mail, la cerere, datele dvs. de conectare, respectiv posibilitatea de resetare a parolei.

• Durata stocării
Datele colectate vor fi stocate la noi pe întreaga perioadă în care aveți un cont de utilizator la noi.

• Opțiunile de opoziție și ștergere
Aveți oricând dreptul de a vă opune prelucrării datelor conf. art. 21 RGPD și de a solicita ștergerea datelor conf. art. 17 RGPD. Care sunt drepturile dvs. și modul de exercitare a acestora găsiți mai jos în această Declarație de confidențialitate.

• Necesitatea furnizării de date cu caracter personal
Conform contractului, utilizarea secțiunii de conectare pe pagina noastră de internet este obligatorie pentru utilizarea secțiunii securizate. Utilizarea conținutului securizat prin secțiunea de conectare nu este posibilă fără introducerea datelor cu caracter personal. Dacă doriți să utilizați secțiunea noastră de conectare, trebuie să completați câmpurile obligatorii. Introducerea datelor presupune existența unui cont de utilizator. Nu este posibilă înregistrarea, dacă datele introduse de dvs. sunt greșite. În cazul neintroducerii sau introducerii greșite a datelor, secțiunea securizată nu va putea fi folosită. Însă restul paginii va putea fi folosit în continuare fără conectare.

Utilizarea în scopuri statistice a vizitelor pe această pagină de internet - Webtracker
Colectăm, prelucrăm și stocăm următoarele date atunci când este vizitată pagina noastră de internet sau anumite fișiere din pagina de internet: adresa IP, site-ul web de pe care a fost accesat fișierul, denumirea fișierului, data și ora vizitei, cantitatea de date transmise și notificarea cu privire la reușita accesării (așa-numitul Web-Log). Utilizăm aceste date de acces exclusiv în formă nepersonalizată, pentru optimizarea permanentă a serviciilor noastre pe internet și în scopuri statistice. În plus, pentru a putea valorifica vizitele de pe această pagină de internet, folosim următoarele sisteme Webtracker:

• Google Tag Manager
o Ce date cu caracter personal se colectează și în ce măsură sunt ele prelucrate?
Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul companiei Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (denumită în cele ce urmează: Google Tag Manager). Google Tag Manager pune la dispoziție o platformă tehnică, pentru a putea rula și grupa alte servicii web și programe Webtracking prin intermediul unor așa-numite „Tags“ (etichete). În acest context, Google Tag Manager plasează cookie-uri pe computerul dvs. și, în măsura în care instrumentele de Webtracking sunt realizate prin Google Tag Manager, vă analizează modul în care navigați (așa-numitul „tracking“ - urmărire). Aceste date trimise de tag-uri individuale integrate în Google Tag Manager sunt grupate, stocate și procesate de către Google Tag Manager într-o interfață de utilizator uniformă. Toate „tag-urile“ incluse sunt enumerate separat în această Declarație de confidențialitate. Puteți găsi mai multe informații despre protecția datelor din instrumentele integrate în Google Tag Manager în secțiunea relevantă a acestei Declarații de confidențialitate. În cadrul utilizării paginii noastre web, când sunt activate tag-urile Google Tag Manager, date cum ar fi în special, adresa dvs. IP și activitățile utilizatorului, sunt transmise către serverele companiei Google Ireland Limited și procesate și stocate în afara Uniunii Europene, de ex. în SUA. Comisia europeană a constatat că în SUA se poate aplica un nivel corespunzător al protecției datelor, dacă entitatea care se ocupă de prelucrarea datelor s-a supus acordului dintre SUA și UE cu privire la protecția datelor (US-EU Privacy Shield) și dacă exportul de date către SUA a avut loc în mod legitim, pe această cale. Acesta este cazul la Google Ireland Limited. În ceea ce privește serviciile web implementate prin Google Tag Manager, se aplică normele prevăzute în secțiunea relevantă a acestei Declarații de confidențialitate. Instrumentele de tracking folosite de Google Tag Manager asigură prin activarea anonimizării IP-ului codului sursă faptul că adresa IP este anonimizată de Google Tag Manager înainte de transmitere. În acest fel, Google Tag Manager facilitează doar colectarea anonimizată a adreselor IP (așa-numita IP-Masking -mascare a adresei IP).

o Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă, conf. art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD, consimțământul dvs. din banner-ul nostru de atenționare privind folosirea de cookie-uri și de sisteme de Webtracking (consimțământ exprimat printr-o acțiune sau un comportament clar de confirmare).

o Scopul prelucrării datelor
La cererea noastră, Google va folosi informațiile obținute prin intermediul Google Tag Manager pentru a vă evalua vizita pe această pagină de internet, pentru a alcătui rapoarte cu privire la activitățile de pe site-ul web și pentru a ne furniza alte servicii în legătură cu utilizarea site-ului web și a internetului.

o Durata stocării
Google va stoca date relevante pentru funcția Google-Tag-Manager atât timp cât este necesar pentru realizarea serviciilor web solicitate. Colectarea de date și stocarea se realizează anonimizat. În cazul în care se fac totuși referiri la persoană, datele se șterg imediat, dacă acestea nu fac obiectul obligațiilor legale de păstrare. În orice caz, ștergerea are loc după expirarea perioadei de păstrare.

o Opțiunile de opoziție și ștergere
Puteți să împiedicați colectarea și transmiterea datelor cu caracter personal către Google (în special a adresei dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date, dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs. sau dacă activați setarea „Do not track” (Nu urmări), din browser. Puteți împiedica, de asemenea, colectarea la Google a datelor generate prin cookie-ul Google, obținute în legătură cu utilizarea site-ului web de către dvs. (incl. adresa dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, dacă descărcați și instalați plug-in-ul de browser disponibil în următorul link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Standardele de securitate și protecție a datelor valabile pentru Google se găsesc pe pagina https://policies.google.com/privacy.

• Google Analytics
o Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal
Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul de Webtracking al companiei Google LLC, Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (denumită în cele ce urmează: Google Analytics). În cadrul serviciului de Webtracking, Google Analytics utilizează cookie-uri, care sunt plasate pe computerul dvs. și care facilitează analiza utilizării paginii noastre de internet și a modului în care navigați (așa-numitul tracking). Realizăm această analiză pe baza serviciilor de tracking de la Google Analytics, pentru a ne optimiza în permanență serviciile pe internet și pentru a le face mai accesibile. În cadrul utilizării site-ului nostru web, date cum ar fi în special adresa dvs. IP și activitățile dvs. de utilizator sunt transferate pe serverele companiei Google Ireland Limited. Realizăm această analiză pe baza serviciilor de tracking de la Google, pentru a ne optimiza în permanență serviciile pe internet și pentru a le face mai accesibile. De asemenea, avem nevoie de Webtracking din motive de siguranță. Prin Webtracking putem vedea dacă pagina noastră web este atacată de terți. Prin informațiile furnizate de sistemul de Webtracking putem lua măsuri de contracarare eficiente și să protejăm datele cu caracter personal prelucrate de noi de aceste atacuri cibernetice. Prin activarea anonimizării IP-ului în cadrul codurilor de tracking Google Analytics de pe această pagină de internet, adresa dvs. IP este anonimizată de Google Analytics înainte de transmitere. Această pagină web utilizează un Tracking-Code de la Google Analytics, care a fost extins cu codul gat._anonymizeIp();, pentru a facilita colectarea anonimizată a adreselor IP (așa-numita IP-Masking - mascare a adresei IP).

o Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă, conf. art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD, consimțământul dvs. din banner-ul nostru de atenționare privind folosirea de cookie-uri și de sisteme de Webtracking (consimțământ exprimat printr-o acțiune sau un comportament clar de confirmare).

o Scopul prelucrării datelor
La solicitarea noastră, Google va folosi aceste informații pentru a vă evalua vizita pe această pagină de internet, pentru a alcătui rapoarte cu privire la activitățile de pe site-ul web și pentru a ne furniza alte servicii în legătură cu utilizarea site-ului web și a internetului. De asemenea, avem nevoie de Webtracking din motive de siguranță. Prin Webtracking putem vedea dacă pagina noastră web este atacată de terți. Prin informațiile furnizate de sistemul de Webtracking putem lua măsuri de contracarare eficiente și să protejăm datele cu caracter personal prelucrate de noi de aceste atacuri cibernetice.

o Durata stocării
Google va stoca date relevante pentru furnizarea de Webtracking atât timp cât este necesar pentru realizarea serviciilor web solicitate. Colectarea de date și stocarea se realizează anonimizat. În cazul în care se fac totuși referiri la persoană, datele se șterg imediat, dacă acestea nu fac obiectul obligațiilor legale de păstrare. În orice caz, ștergerea are loc după expirarea perioadei de păstrare.

o Opțiunile de opoziție și ștergere
Puteți să împiedicați colectarea și transmiterea datelor cu caracter personal către Google (în special a adresei dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date, dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs. sau vă activați setarea „Do not track” din browser. Puteți împiedica, de asemenea, colectarea la Google a datelor generate prin cookie-ul Google, obținute în legătură cu utilizarea site-ului web de către dvs. (incl. adresa dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, dacă descărcați și instalați plug-in-ul de browser disponibil în următorul link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Standardele de securitate și protecție a datelor valabile pentru Google se găsesc pe pagina https://policies.google.com/privacy?hl=de.Implicarea serviciilor externe de web și prelucrarea datelor în afara UE

Pe pagina noastră de internet utilizăm conținuturi active de la furnizori externi, așa-numitele servicii web (Webservices). Prin vizitarea paginii noastre de internet, acești furnizori externi obțin, după caz, informații cu caracter personal cu privire la vizita pe care o faceți pe pagina noastră de internet. În acest sens, este posibilă o eventuală prelucrare a datelor în afara UE. Puteți împiedica acest lucru dacă instalați un plug-in de browser corespunzător sau dacă vă dezactivați utilizarea de script-uri în browser. În acest mod se pot genera limitări de funcționalitate ale paginilor de internet pe care le accesați.

Noi utilizăm următoarele servicii externe de web:
• Doubleclick
Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul companiei Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlanda (denumită în cele ce urmează: Doubleclick). Folosim aceste date pentru a asigura deplina funcționalitate a paginii noastre web. În acest context, browserul dvs. va transmite, dacă este cazul, date cu caracter personal către Doubleclick. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet. Datele vor fi șterse de îndată ce scopul colectării a fost atins. Alte informații cu privire la prelucrarea datelor transmise se găsesc în Declarația de confidențialitate de la Doubleclick: https://policies.google.com/privacy

Puteți să împiedicați colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Doubleclick, dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs. sau dacă instalați un program de blocare a scriptului în browserul dvs.

• Google
Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul companiei Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlanda (denumită în cele ce urmează: Google). Folosim aceste date pentru a asigura deplina funcționalitate a paginii noastre web. În acest context, browserul dvs. va transmite, dacă este cazul, date cu caracter personal către Google. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet. Datele vor fi șterse de îndată ce scopul colectării a fost atins. Alte informații cu privire la prelucrarea datelor transmise se găsesc în Declarația de confidențialitate de la Google: https://policies.google.com/privacy

Puteți să împiedicați colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Google, dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs. sau dacă instalați un program de blocare a scriptului în browserul dvs.

• Google Maps

o Ce date cu caracter personal se colectează și în ce măsură sunt ele prelucrate?
Pe site-ul nostru folosim serviciul de hartă al Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (în continuare: Google Maps). Google Maps este integrat pe site-ul web prin API-ul Google pentru a vizualiza informațiile despre locație și a le afișa sub forma unei hărți. Pentru a afișa harta, procesarea adresei IP de către Google Maps este necesară din punct de vedere tehnic. Respect. din celelalte servicii web integrate prin Google Apis, se aplică reglementările din secțiunea respectivă a prezentei declarații de protecție a datelor pentru Google Apis.

o Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 6 lit. f din RGPD (interes legitim). Interesul nostru legitim constă în a vă putea realiza o reprezentare vizuală a modului obișnuit de afișare a informațiilor despre locație pe internet.

o Scopul prelucrării datelor
La cererea noastră, Google va folosi informațiile obținute prin intermediul Google Maps, pentru a vă afișa harta. Folosind Google Maps, ne puteți găsi mai rapid și mai precis decât cu o simplă hartă care nu este interactivă.

o Durata stocării
Google va stoca date relevante pentru funcția Google Maps atât timp cât este necesar pentru realizarea serviciilor web solicitate. Colectarea de date și stocarea se realizează anonimizat. În cazul în care se fac totuși referiri la persoană, datele se șterg imediat, dacă acestea nu fac obiectul obligațiilor legale de păstrare. În orice caz, ștergerea are loc după expirarea perioadei de păstrare.

o Opțiunile de opoziție și ștergere
Puteți să împiedicați colectarea și transmiterea datelor cu caracter personal către Google (în special a adresei dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date, dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs. sau dacă activați setarea „Do not track” (Nu urmări), din browser. Standardele de securitate și protecție a datelor valabile pentru Google se găsesc pe pagina https://policies.google.com/privacy.

o Prelucrare comună
Am încheiat cu Google un acord de prelucrare comună cu privire la Google Maps. Conținutul se găsește pe pagina https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/.

• Google APIS
Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul companiei Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlanda (denumită în cele ce urmează: Google APIS). Folosim aceste date pentru a asigura deplina funcționalitate a paginii noastre web. În acest context, browserul dvs. va transmite, dacă este cazul, date cu caracter personal către Google APIS. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet. Datele vor fi șterse de îndată ce scopul colectării a fost atins. Alte informații cu privire la prelucrarea datelor transmise se găsesc în Declarația de confidențialitate de la Google APIS: https://policies.google.com/privacy

Puteți să împiedicați colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Google APIS, dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs. sau dacă instalați un program de blocare a scriptului în browserul dvs.

• Gstatic
Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul companiei Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlanda (denumită în cele ce urmează: Gstatic). Folosim aceste date pentru a asigura deplina funcționalitate a paginii noastre web. În acest context, browserul dvs. va transmite, dacă este cazul, date cu caracter personal către Gstatic. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet. Datele vor fi șterse de îndată ce scopul colectării a fost atins. Alte informații cu privire la prelucrarea datelor transmise se găsesc în Declarația de confidențialitate de la Gstatic: https://policies.google.com/privacy
Puteți să împiedicați colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Gstatic, dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs. sau dacă instalați un program de blocare a scriptului în browserul dvs.

• JQuery
Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul companiei The Linux Foundation, 1 Letterman Drive, Building D, Suite D4700, CA 94129 San Francisco, Statele Unite ale Americii (denumită în cele ce urmează: JQuery). Dacă ați activat JavaScript în browserul dvs. și nu ați instalat un program de blocare JavaScript, browserul dvs. poate transmite date personale către JQuery. Alte informații cu privire la prelucrarea datelor transmise se găsesc în Declarația de confidențialitate de la JQuery: https://js.foundation/wp-content/uploads/sites/33/2017/03/JS-Foundation-IP-Policy.pdf

Puteți să împiedicați colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către JQuery, dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs. sau dacă instalați un program de blocare a scriptului în browserul dvs.

• Youtube
Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul companiei Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlanda (denumită în cele ce urmează: Youtube). Folosim aceste date pentru a asigura deplina funcționalitate a paginii noastre web. În acest context, browserul dvs. va transmite, dacă este cazul, date cu caracter personal către Youtube. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet. Datele vor fi șterse de îndată ce scopul colectării a fost atins. Alte informații cu privire la prelucrarea datelor transmise se găsesc în Declarația de confidențialitate de la Youtube: https://policies.google.com/privacy
Puteți să împiedicați colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Youtube, dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs. sau dacă instalați un program de blocare a scriptului în browserul dvs.

• Google reCaptcha
Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul companiei Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlanda (denumită în cele ce urmează: Google reCaptcha). Folosim aceste date pentru a asigura deplina funcționalitate a paginii noastre web. În acest context, browserul dvs. va transmite, dacă este cazul, date cu caracter personal către Google reCaptcha. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet. Datele vor fi șterse de îndată ce scopul colectării a fost atins. Alte informații cu privire la prelucrarea datelor transmise se găsesc în Declarația de confidențialitate de la Google reCaptcha: https://policies.google.com/privacy

Puteți să împiedicați colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Google reCaptcha, dacă dezactivați rularea scriptului în browserul dvs. sau dacă instalați un program de blocare a scriptului în browserul dvs.

Informare cu privire la utilizarea cookie-urilor

Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal
Integrăm și utilizăm cookie-uri pe diverse pagini, pentru a facilita utilizarea anumitor funcții ale site-ului nostru web și pentru a integra servicii web externe. Așa-numitele „cookie-uri“ sunt fișiere-text de mici dimensiuni, pe care browserul dvs. vi le poate plasa în calculator. Aceste fișiere-text cuprind un șir specific de caractere, care facilitează identificarea clară a browserului, în cazul în care vizitați din nou site-ul nostru. Operațiunea de salvare a unui fișier cookie este numită și „plasare de cookie”. Cookie-urile pot fi plasate atât de pagina de internet, cât și de servicii web externe.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD (interes legitim) respectiv art. 6 alin. 1 lit. a, respectiv art. 9 alin. 1 lit. a din RGPD (consimțământ).

Care bază legală este relevantă, reiese din tabelul referitor la cookie-uri indicat mai jos la acest punct. În general, în cazul cookie-urilor care sunt colectate pe baza unui interes legitim, interesul nostru legitim este de a asigura funcționalitatea site-ului nostru web și a serviciilor integrate pe acesta (cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic). În plus, cookie-urile pot crește ușurința utilizării și pot facilita o adresare individualizată. Aici am procedat la cântărirea intereselor dvs. și alor noastre.

Cu ajutorul tehnologiei cookie putem identifica, analiza și urmări vizitatorii site-urilor individuale, doar dacă vizitatorul site-ului a consimțit la utilizarea cookie-urilor conf. art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD.

Scopul prelucrării datelor
Cookie-urile sunt plasate de site-ul nostru web sau de serviciile web externe pentru a menține funcționalitatea deplină a site-ului nostru web, pentru a îmbunătăți ușurința utilizării sau pentru a urmări scopul indicat prin acordul dvs. Tehnologia cookie ne permite, de asemenea, să recunoaștem vizitatorii pe bază de pseudonime, de exemplu, pe baza unui ID individual sau aleatoriu, astfel încât să putem oferi mai multe servicii individuale. Detalii sunt prezentate în tabelul următor.

Durata stocării
Cookie-urile enumerate mai jos sunt plasate în browserul dvs. până când sunt șterse sau, în cazul unui cookie de sesiune, până la expirarea sesiunii. Detalii sunt prezentate în tabelul următor.

Opțiunile de opoziție, revocarea consimțământului și ștergerea
Vă puteți seta browserul în funcție de dorințele dvs., astfel încât plasarea de cookie-uri să fie în general prevenită. Puteți apoi decide dacă să acceptați cookie-urile de la caz la caz sau dacă să acceptați cookie-urile în general. Cookie-urile pot fi utilizate în diverse scopuri, de exemplu pentru a recunoaște că dispozitivul dvs. de acces este deja conectat la pagina noastră web (cookie-uri permanente) sau pentru a salva oferte vizualizate recent (cookie-uri de sesiune). Dacă ne-ați dat permisiunea expresă de a prelucra datele dvs. personale, puteți retrage acest consimțământ în orice moment. Vă rugăm să aveți în vedere că acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea sa.

Accesul la date, securitatea datelor și comunicarea prin e-mail
Datele dvs. personale sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice în timpul colectării, stocării și procesării, astfel încât acestea să nu fie accesibile terților. În cazul unei comunicări necriptate prin e-mail, nu putem garanta securitatea completă a datelor pe calea de transmisie către sistemele noastre informatice, astfel încât recomandăm comunicarea criptată sau serviciul poștal pentru informații cu un nivel ridicat de confidențialitate.

Drepturile dvs.
În legătură cu datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul să ne solicitați informații, să solicitați rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor în conformitate cu dispozițiile legii. În plus, vă punem la dispoziție datele dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care să poată fi citit automat. Dacă utilizăm datele dvs. în baza consimțământului pe care ni l-ați acordat, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Începând din momentul retragerii consimțământului, nu vom mai utiliza datele dvs. în scopul agreat. În cazul în care considerăm că avem un interes legitim să prelucrăm datele dvs., ne puteți contacta aici și puteți ridica obiecții. Independent de aceasta, puteți contacta în orice moment autoritățile de supraveghere competente.

Ștergerea datelor
Atunci când datele dvs. nu mai sunt necesare în scopurile specificate sau dacă stocarea lor nu este permisă din alte motive legale, le vom șterge. Excepție fac datele colectate în mod legal pe care suntem obligați să le stocăm din motive legale. Menționăm că, pentru fiecare operațiune de ștergere, datele sunt mai întâi blocate în scopul de a evita ștergerea accidentală sau un eventual prejudiciu cauzat cu intenție. Din motive tehnice, în anumite situații datele pot fi duplicate în fișiere reprezentând copii de siguranță pentru date sau duplicate prin mirroring. Aceste copii pot fi șterse cu o anumită întârziere, din motive tehnice.

Drepturi de retragere
Dacă datele dvs. cu caracter personal se bazează pe interese legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. (f) din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care există motive legate de situația dvs. particulară. În cazul în care opoziția este justificată, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal.

Reason form