Home Expertise

Zeeland Refinery (NL)

Zeeland Refinery - Industrieel Steigers

Zeeland is een van de meest energie-efficiënte raffinaderijen in de wereld

Omvang

Zeeland Refinery had de ambitie om de CO2-uitstoot in 2014 met 10 procent te verminderen ten opzichte van 2008. Een van de initiatieven om dit te realiseren was het project Lage Lage Druk Stoom (LLPS).

Uitdaging

Brand leverde steigers en isolatie in zes fasen. Wij isoleerden twee nieuwe wisselaars en het nieuwe leidingwerk met een lengte van 585 m.

Prestaties

In totaal werd 15.000 m3 CUPLOK® systeemsteiger gebruikt voor de fasen vanaf de verschillende pompen tot aan het kooktoestel, en voor de 6e en laatste fase voor de demontage van de 210 m lange oude pijp.

Om de werkplekken toegankelijk te maken, werden in alle fasen verschillende complexen gemaakt naarmate de bouw vorderde. Bijvoorbeeld hangsteigers, uitschuifsteigers en overbruggingssteigers.

Daarnaast werden tijdens de stop van de hydrocracker steigers gebouwd voor de aansluiting van bestaande op nieuwe leidingen. De uitstekende samenwerking tussen Zeeland Refinery, het bouwteam en het projectteam van Brand zorgde ervoor dat het project veilig verliep en op tijd werd opgeleverd.

Reason form