Angajamente și resurse locale

BRAND® se angajează să își ajute clienții să depășească provocările fără precedent care apar la fiecare proiect. Acest lucru este valabil indiferent dacă este vorba de inovații în proiectul clădirii, de exigențe sporite în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător și de responsabilitatea permanentă pentru siguranță, toate combinate cu presiunea extraordinară a respectării calendarului și bugetului.

Sănătate și siguranță

Pentru Brand, siguranța este întotdeauna pe primul loc. Angajamentul nostru absolut pentru un mediu de lucru sigur constituie nucleul fundamental al sistemului nostru de operare, iar politicile, sistemele și programele noastre de siguranță, care sunt cuprinzătoare și detaliate, sunt concepute în așa fel încât să implice întreaga forță de muncă în asigurarea condițiilor sigure de lucru în toate proiectele noastre.

Mediul înconjurător

Politica noastră cuprinzătoare de mediu stabilește măsurile de implementare a standardelor înalte de control al mediului. Toate părțile companiei Brand în România sunt acreditate în conformitate cu standardul de mediu ISO 14001:2015.

În cazul activităților pe care le putem controla sau asupra cărora ne putem aștepta să exercităm o influență rezonabilă, ne recunoaștem responsabilitatea de a proteja mediul, iar politica noastră de mediu constituie asumarea acestui angajament.

Ne angajăm de asemenea să combatem poluarea și să respectăm toate cerințele de mediu, prevederile legale și reglementările în vigoare.

Reciclare

Ca parte integrantă a sistemului nostru de management al mediului, am instituit o politică de selectare a deșeurilor și, chiar dacă suntem o companie cu impact redus asupra mediului, căutăm în prezent soluții pentru a recicla un procent mai mare din deșeurile produse de activitatea la nivel de sucursală.

Sustenabilitate

Toate produsele pe care le utilizăm în activitatea cotidiană a companiei noastre au un ciclu de viață prelungit, cu excepția produselor din material lemnos utilizate pentru podinile de eșafodaj. Podinile noastre sunt achiziționate de la trei furnizori și fiecare dintre aceștia este în măsură să confirme că produsele sale provin din surse regenerabile și gestionate în mod adecvat din punct de vedere ecologic.

Calitate

Toate echipamentele Brand sunt realizate, inspectate riguros și întreținute în conformitate cu propriile noastre standarde pentru controlul calității, recunoscute în domeniu. Echipa de management al calității este implicată în activitățile periodice de verificare și monitorizare a furnizorilor pentru a se asigura că aceștia nu fac compromisuri în ceea ce privește specificațiile materialelor și de performanță.

Procedurile pe care le urmăm sunt definite în manualul nostru intern cuprinzător privind calitatea, garantând standardele de inginerie și de specificații ale produselor de care aveți nevoie pentru a lucra în siguranță. Toate părțile companiei Brand în România sunt acreditate în conformitate cu standardul de calitate ISO 9001:2015.

Inovație și inginerie

Avem ingineri și proiectanți care acoperă o gamă largă de discipline și care sunt selectați pentru capacitatea lor de inovare a soluțiilor care previn și remediază probleme, generând astfel economii pentru clienți. Inovațiile pot fi modalități noi de a utiliza metode vechi, aplicații noi ale unor produse existente sau ceva complet revoluționar. Avem amploarea și dezvoltarea necesare la nivel global pentru a aplica o soluție dezvoltată în Praga în cadrul unui proiect desfășurat în Penang, cu economii imediate de costuri și fără să „reinventăm roata”.

Cu o experiență și expertiză de peste un secol, am dezvoltat deja numeroase soluții de largă utilizare, dar, și mai important, avem ingeniozitatea de a concepe altele noi. Diversitatea gamei noastre de produse ne sporește versatilitatea, facilitând descoperirea unor soluții practice și inteligente de la cele mai simple până la cele mai complexe proiecte.

Responsabilitatea socială corporativă (RSC)

Pe lângă codul nostru de conduită etică, suntem o companie care promovează cu entuziasm responsabilitatea socială corporativă (RSC).

Sprijinind proactiv comunitățile locale și interesele publice mai largi, oferim ajutor organizațiilor de caritate locale și internaționale, sponsorizăm echipele sportive de tineret locale, încurajăm educația prin programe dedicate de formare și promovăm angajarea la nivel local atunci când acest lucru este posibil.

Reason form