Acasă

Expertiză

Zone de expertiză

Fiecare instalație și unitate are propriile sale nevoi specializate, iar BRAND® poate utiliza cea mai largă gamă de servicii, produse și soluții pentru a oferi productivitate maximă fără niciun compromis în ceea ce privește siguranța.

Petrol și gaze naturale

Zilnic, sute de ingineri din cadrul Brand efectuează lucrări de întreținere pe platforme petroliere și de gaze, pentru clienți de renume. Brand furnizează soluții inovatoare pentru a economisi timp și resurse vitale în timpul recondiționărilor, proiectelor de întreținere, lucrărilor de reparații capitale și situațiilor de urgență în industriile de explorare și producție a produselor petroliere, de transport, depozitare și compactare a gazelor naturale și de rafinare.

Am dobândit o cunoaștere excepțională a cerințelor de revizie pentru industria petrolului și gazelor și unitățile de prelucrare majore. Indiferent dacă ne implicăm în construcția unei noi instalații, în lucrări de întreținere de rutină sau în sistări de urgență ale funcționării, dezvoltăm un plan personalizat pentru fiecare unitate, care să permită execuția cu eficiență maximă a proiectului. Bazându-ne pe cea mai largă gamă de sisteme de eșafodaj și acces, putem furniza platforme de lucru pentru echipele de construcție și întreținere care să permită productivitate maximă fără niciun compromis în ceea ce privește siguranța.


Contactați-ne pentru informații suplimentare

Industria chimică și petrochimică

Abordarea multidisciplinară adoptată de Brand ne permite să gestionăm și să coordonăm tot spectrul de competență, expertiză și specialiști, precum și să garantăm implementarea la timp a programelor de întreținere planificate. Colaborăm întotdeauna îndeaproape cu managementul operațional pentru a asigura standarde de siguranță de top la nivel mondial.

La începutul fiecărui proiect, ne ocupăm de identificarea specificațiilor clientului și efectuăm o evaluare a riscurilor, luând în considerare natura produsului care este generat la locația respectivă. Producția de solide, lichide și gaze se caracterizează fiecare prin cerințe unice în ceea ce privește sănătatea și siguranța. Ca principiu de bază, toate echipamentele și instrumentele noastre sunt rezistente la explozii (Ex-Proof). Datorită experienței noastre vaste în ceea ce privește substanțele volatile și lucrul în medii periculoase, suntem partenerul preferat pentru multe dintre cele mai mari companii petrochimice din lume.

Dat fiind că perioadele de inactivitate sunt costisitoare, adoptăm o abordare operativă și disciplinată, pentru a garanta că producția nu este întreruptă niciodată mai mult decât este strict necesar. Colaborând cu clienții noștri, dezvoltăm programe de întreținere pe termen lung care prevăd priorități și termene limită pentru lunile și anii care urmează. Abordarea întreținerii bazate pe planificare previne perturbarea activității și soluțiile ad-hoc costisitoare, având ca rezultat costuri de întreținere mai ușor de controlat. Aceasta înseamnă, de asemenea, un consum de energie mai redus, în timp ce inspecțiile preventive în privința coroziunii sub izolație (CUI, Corrosion Under Insulation) diminuează și mai mult costurile.


Contactați-ne pentru informații suplimentare

Sectorul energetic și al energiilor regenerabile

Brand are o vastă experiență și expertiză, la nivel internațional, în domeniul construcției și întreținerii instalațiilor energetice majore în toate etapele ciclului lor de viață, de la punerea în funcțiune până la dezafectare, și de-a lungul perioadei de utilizare a centralei. De la centrale pe bază de gaz cu înălțime joasă și instalații de incinerare pentru transformarea deșeurilor în energie (WTE, waste-to-energy) până la centrale nucleare sau de biomasă înalte și de la încrucișări de linii de transmisie în rețea până la surse de energie regenerabilă, avem experiența necesară pentru întreaga piață energetică.

Lucrul în apropierea echipamentelor de înaltă tensiune, lucrul la înălțime și lucrul în medii cu temperatură înaltă necesită, toate, instruire specifică și perfecționare continuă. Toți operatorii noștri participă la programe de formare specifice domeniului, iar managerii organizează periodic instructaje pentru a asigura că cerințele individuale de securitate ale clientului și de mediu sunt înțelese și respectate.

Echipele noastre, având o instruire superioară, își valorifică experiența privind lucrul la înălțime pentru a oferi sisteme de eșafodaj sigure și soluții de acces pentru unele dintre cele mai înalte coșuri și cazane ca parte a rutinei lor zilnice. Totodată, pre-asamblăm și livrăm o varietate de materiale izolante de calitate superioară, concepute să reziste la temperaturi extreme, precum și soluții de tratare termică pentru servicii anterioare și ulterioare sudurii.


Contactați-ne pentru informații suplimentare

Operațiuni în larg și maritime

Producția de petrol și gaze în larg este o activitate desfășurată continuu, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, într-unul dintre cele mai ostile medii din lume. Sute de operatori Brand cu pregătire specializată susțin clienți cu reputație mondială în acest domeniu, asigurând că operațiunile dumneavoastră continuă în siguranță, fără probleme și cu reducerea la minim a perioadelor costisitoare de inactivitate.

Soluțiile din cadrul programului nostru de întreținere preventivă (PMP, Preventive Maintenance Programme) se bazează pe o abordare multidisciplinară a întreținerii, care vizează echipamente la gura sondei, platforme de compresie, de producție și de tip satelit. Prefabricăm materiale izolante și furnizăm sisteme de eșafodaj specifice locației, bazate pe un număr minim de componente pentru o montare facilă.

Pentru a optimiza costurile asociate manoperei pe platformele aflate în larg, operatorii noștri au atribuții multiple – pe lângă competența de a efectua lucrări de eșafodaj și izolare, aceștia dețin calificări profesionale pentru lucrări de vopsire, sudare, trasare și alpinism utilitar.

Contactați-ne pentru informații suplimentare

Construcții civile și infrastructură

De la poduri, căi ferate și distribuția energiei electrice până la aeroporturi, stadioane și arene, Brand furnizează soluții de calitate superioară, sigure și productive, pentru operațiuni de întreținere, reparații și proiecte de anvergură. Brand colaborează cu clientul și cu alți furnizori în ceea ce privește gestionarea riscurilor. Inginerii noștri își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile aplicabile activităților de infrastructură.

Contactați-ne pentru informații suplimentare

Metalurgie și minerale

Echipele Brand cunosc foarte bine dificultățile logistice asociate oricărei unități de producție și contribuie cu o experiență de excepție în furnizarea unor servicii eficiente. În zonele industriale mari pot exista distanțe considerabile care trebuie parcurse între diverse locații ale șantierului, fiind incluse aici cuptoare de cocserie, fabrici de pelete și sinterizare, furnale, oțelării, laminoare de benzi la cald și la rece și rezervoare de gaze. Expertiza noastră în planificarea logistică asigură livrarea cea mai eficientă și la timp a materialelor și detașarea specialiștilor în diverse fabrici.
 
 Desfășurând activități în oțelării, angajații noștri trebuie să cunoască de asemenea pe deplin cerințele de funcționare ale fiecărei unități de producție. Operatorii noștri sunt instruiți să lucreze în siguranță în medii cu praf sau murdare, precum și în medii cu temperaturi extreme. Echipele noastre sunt de asemenea experte în ceea ce privește riscurile asociate logisticii de șantier, cum ar fi trenurile sau transportoarele.
 
 Experiența noastră în domeniul proiectării și livrării de soluții adaptate mediilor cu temperaturi înalte influențează selecția de materiale. Furnizăm și instalăm doar izolații de calitate superioară, capabile să reziste la temperaturi de până la 1000°C. Rețeaua noastră globală de centre de excelență pentru stocuri și servicii, precum și echipele noastre de experți foarte bine pregătiți ne permit să răspundem cu promptitudine atât în cazul reviziilor planificate, cât și în cazul opririi de urgență a funcționării.

Contactați-ne pentru informații suplimentare

Industria alimentară și farmaceutică

Cunoștințele și experiența pe care Brand le deține în acest domeniu contribuie la stabilirea parametrilor de conformitate care ne vor reglementa procedurile, precum și la selecția de materiale și instrumente pentru a desfășura în condiții de siguranță și igienă lucrările de instalare, întreținere, revizie sau reparații.

Înainte de a putea demara proiectele de întreținere, trebuie adoptate măsuri de precauție – utilajele și liniile de producție trebuie prevăzute cu mijloace fizice de protecție pentru a preveni contaminarea și pătrunderea materialelor în procesul de producție. Toate materialele și echipamentele noastre, inclusiv sistemele de eșafodaj, sunt supuse procedurilor speciale de curățare înainte de a fi livrate și instalate, și toți inginerii noștri poartă îmbrăcăminte de protecție pe șantier, cum ar fi salopete anti-praf, măști și încălțăminte de protecție. Fluxurile de aer, fluxurile de lucru și fluxurile de deșeuri sunt de asemenea luate în considerare în efortul de a reduce impactul asupra mediului de lucru.

Una dintre cerințele esențiale ale industriei alimentare este de a împiedica formarea prafului în decursul lucrărilor de izolare. Pentru a respecta această condiție, toate elementele noastre de izolare și placare sunt pe cât posibil prefabricate, fiind specificate exclusiv materiale care nu produc praf.

Contactați-ne pentru informații suplimentare

Producție și prelucrare

Unitățile de prelucrare din întreaga lume au o cerință comună privind accesul sigur și eficient menit să faciliteze lucrările de construcție și de întreținere continuă a materialelor. Fiecare instalație și unitate are propriile sale nevoi specializate, iar Brand poate furniza o echipă dedicată, capabilă să lucreze pe șantier pe termen lung.

Încrederea fermă pe care o avem în valoarea întreținerii planificate ne-a determinat să dezvoltăm o gamă completă de servicii specializate.

Contactați-ne pentru informații suplimentare

Reason form