Home

Expertise

Expertisegebieden

Elke fabriek en faciliteit heeft zijn eigen specifieke behoeften, en BRAND® beschikt over een uitgebreid assortiment van diensten, producten en oplossingen om een maximale productiviteit mogelijk te maken zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

Olie en gas

Dagelijks voeren honderden technici van Brand onderhoudswerkzaamheden uit voor bekende opdrachtgevers op olie- & gasplatforms. Brand biedt innovatieve oplossingen om tijd en kritische middelen te besparen tijdens turnarounds, onderhoudsprojecten, kapitaalwerk en noodsituaties in de upstream-, midstream- en downstream-industrie.

Wij hebben een uitzonderlijk inzicht opgebouwd in de onderhoudseisen van de olie- en gasindustrie en van grote procesinstallaties. Of het nu gaat om de bouw van een nieuwe installatie, routineonderhoud of noodstops, wij ontwikkelen voor elke installatie een plan op maat voor de meest efficiënte uitvoering van het project. Op basis van het breedste assortiment steigers en toegangssystemen kunnen wij werkplatforms voor bouw- en onderhoudsploegen leveren die een maximale productiviteit mogelijk maken zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

Neem contact met ons op voor meer Informatie

Chemische en Petrochemische industrie

Brand's multidisciplinaire aanpak stelt ons in staat om een heel spectrum van vaardigheden, expertise en personeel te combineren en te coördineren, en om de tijdige uitvoering van geplande onderhoudsprogramma's te verzekeren. Wij werken altijd nauw samen met het operationele management om veiligheidsnormen te bieden die tot de wereldtop behoren.

Bij de start van elk project werken wij aan de identificatie van de specificaties van de klant en voeren wij een risico-evaluatie uit, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van het product dat op de site wordt gegenereerd. De productie van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen heeft allemaal unieke gezondheids- en veiligheidsvereisten. Als basisprincipe geldt dat al onze apparatuur en gereedschappen explosieveilig (Ex-Proof) zijn. Onze uitgebreide ervaring met vluchtige stoffen en het werken in gevaarlijke omgevingen maakt ons tot voorkeurspartner van veel van 's werelds grootste petrochemische bedrijven.

Omdat uitvaltijd duur is, hanteren wij een strakke en gedisciplineerde aanpak, om te garanderen dat geen enkele productiestop langer duurt dan strikt noodzakelijk is. Samen met onze klanten ontwikkelen wij onderhoudsplanningen voor de lange termijn, met prioriteiten en deadlines voor de komende maanden en jaren. De op planning gebaseerde onderhoudsaanpak voorkomt verstoringen en dure incidentele oplossingen, wat leidt tot beter controleerbare onderhoudskosten. Het betekent ook een lager energieverbruik, terwijl de preventieve inspecties voor Corrosion Under Insulation (CUI) de kosten verder verlagen.

Neem contact met ons op voor meer Informatie

Stroom en hernieuwbare energie

Brand heeft uitgebreide, internationale ervaring en expertise in de bouw en het onderhoud van grote energiefaciliteiten gedurende elke fase van de levenscyclus, van inbedrijfstelling tot buitenbedrijfstelling en de levensduur van de centrale daartussenin. Van kleinschalige gasgestookte elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties (AEC's) tot hoogschalige nucleaire installaties, biomassacentrales en netgekoppelde transmissielijnovergangen tot duurzame energiebronnen, wij beschikken over de vereiste ervaring op de gehele energiemarkt.

Werken in de nabijheid van hoogspanningsapparatuur, werken op hoogte en werken in omgevingen met hoge temperaturen vereisen allemaal een specifieke opleiding, die voortdurend moet worden bijgewerkt. Al onze medewerkers volgen sectorspecifieke opleidingsprogramma's en managers houden regelmatig toolboxgesprekken om ervoor te zorgen dat de individuele veiligheidsvereisten van de klant en de omgeving worden gerespecteerd en begrepen.

Onze hoogopgeleide teams gebruiken hun ervaring met werken op hoogte om als onderdeel van hun dagelijkse routine veilige steiger- en toegangsoplossingen te bieden voor enkele van 's werelds hoogste stellingen en boilers. Wij monteren en leveren ook een reeks hoogwaardige isolatiematerialen die bestand zijn tegen extreme temperaturen en warmtebehandelingsoplossingen voor pre- en post-lasdiensten.

Neem contact met ons op voor meer Informatie

Offshore en Maritiem

Offshore olie- en gasproductie is een continue operatie, 24 uur per dag, 7 dagen per week, in enkele van 's werelds meest zware omgevingen. Honderden speciaal opgeleide Brand-medewerkers ondersteunen enkele van 's werelds meest bekende klanten op dit gebied en zorgen ervoor dat uw activiteiten veilig, soepel en met een minimum aan kostbare uitvaltijd doorgaan.

Onze PMP-oplossingen (Preventive Maintenance Programme) zijn gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak van het onderhoud van boorput-, compressie-, productie- en satellietplatforms. Wij prefabriceren isolatiematerialen en leveren locatiespecifieke steigersystemen op basis van minimale componenten, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gemonteerd.

Om de arbeidskosten op offshore platforms te optimaliseren, zijn onze medewerkers multifunctioneel - naast hun expertise in steigers en isoleren, zijn ze gekwalificeerde professionals in verven, lassen, tracing en touwtechnieken.

Neem contact met ons op voor meer Informatie

Civiel en infrastructuur

Van bruggen, spoorwegen en stroomverdelers tot luchthavens, stadions en arena's, Brand biedt veilige en productieve oplossingen voor onderhouds-, reparatie- en kapitaalprojecten. Brand werkt samen met de opdrachtgever en andere aannemers aan risicobeheersing. Onze technici werken volgens de richtlijnen die gelden voor infrastructurele werkzaamheden.

Neem contact met ons op voor meer Informatie

Metalen en Mineralen

De Brand teams zijn zich bewust van de logistieke uitdagingen op elke productielocatie en hebben een uitzonderlijke ervaring in het leveren van een doeltreffende service. In grote industriegebieden kunnen er aanzienlijke afstanden moeten worden afgelegd tussen de verschillende fabriekslocaties, waaronder steenovens, pellet- en sinterfabrieken, hoogovens, staalfabrieken, warm- en koudbandwalserijen en gashouders. Onze deskundigheid op het gebied van logistieke planning garandeert de meest doeltreffende en tijdige levering van materialen en inzet van arbeidskrachten in de verschillende fabrieken.
 
 Werken op staalproductielocaties betekent ook dat de werknemers volledig op de hoogte moeten zijn van de operationele vereisten van elke fabriek. Onze werknemers zijn opgeleid om veilig te werken in stoffige of vuile omgevingen en in omgevingen met extreme temperaturen. Onze teams zijn ook goed vertrouwd met de risico's van de logistiek op de locatie, zoals treinen of transportbanden.
 
 De ervaring die wij hebben met het ontwerpen en leveren van oplossingen voor omgevingen met hoge temperaturen is van invloed op onze keuze van materialen. Wij leveren en monteren uitsluitend hoogwaardige isolatie die bestand is tegen temperaturen tot 1000°C. Dankzij ons wereldwijde netwerk van voorraad- en servicecentra en onze goed opgeleide, deskundige teams kunnen wij snel reageren op zowel geplande aanpassingen als noodonderbrekingen.

Neem contact met ons op voor meer Informatie

Voeding en farmaceutica

De kennis en ervaring van Brand in de industrie helpen bij het vaststellen van de nalevingsparameters die bepalend zijn voor onze procedures en de keuze van materialen en gereedschappen voor een veilige en hygiënische installatie, onderhoud, controle of reparatie.

Voordat onderhoudsprojecten kunnen beginnen, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen - machines en productielijnen moeten fysiek worden afgeschermd om te voorkomen dat verontreiniging of onderdelen en materialen in het productieproces terechtkomen. Al onze materialen en apparatuur, inclusief steigers, worden speciaal gereinigd voordat ze worden geleverd en geïnstalleerd, en al onze technici dragen beschermende kleding wanneer ze op locatie zijn, zoals stofvrije overalls, maskers en overschoenen. Ook aan de lucht-, werk- en afvalstromen wordt aandacht besteed om de impact op de werkomgeving te beperken.

Een van de belangrijkste eisen van de voedingsindustrie is dat stofvorming tijdens isolatiewerkzaamheden moet worden voorkomen. Om hieraan te voldoen, worden al onze isolatie- en bekledingsmaterialen zoveel mogelijk geprefabriceerd en worden alleen niet-stofvormende materialen toegepast.

Neem contact met ons op voor meer Informatie

Productie en verwerking

Procesinstallaties over de hele wereld hebben een gemeenschappelijke behoefte aan veilige en efficiënte toegang om de bouw en het onderhoud van de fabriek vlot te laten verlopen. Elke fabriek en faciliteit heeft zijn eigen gespecialiseerde behoeften en Brand kan een toegewijd team op locatie leveren, op lange termijn.

Ons geloof in de waarde van onderhoud op basis van planning heeft ons ertoe gebracht een complete reeks gespecialiseerde diensten te ontwikkelen.

Neem contact met ons op voor meer Informatie

Reason form