Lokale middelen & verplichtingen

BRAND® zet zich in om klanten te helpen bij het overwinnen van de onbekende uitdagingen waarmee u bij elk project wordt geconfronteerd. Of het nu gaat om innovaties in het ontwerp van gebouwen, verhoogde eisen voor milieubescherming en de altijd aanwezige verantwoordelijkheid voor veiligheid, alles gecombineerd met buitengewone druk op tijdschema's en budgetten.

Gezondheid & Veiligheid

Bij Brand komt veiligheid op de eerste plaats, altijd. Onze absolute toewijding aan een veilige werkomgeving vormt de kern van ons bedrijfssysteem en ons uitgebreide en diepgaande veiligheidsbeleid, -systemen en -programma's zijn ontworpen om het volledige personeel te betrekken bij het leveren van veilig werk op al onze projecten. Alle onderdelen van de Brand activiteiten in Nederland zijn geaccrediteerd volgens de veiligheidsnorm OHSAS 18001:2007.

Milieu

Ons uitgebreide milieubeleid beschrijft de afspraken voor het implementeren van de hoge normen voor milieubeheer. Alle onderdelen van de Brand activiteiten in Nederland zijn geaccrediteerd volgens de milieunorm ISO 14001:2015.

Met betrekking tot de activiteiten die wij kunnen beheersen of waarvan wij verwachten dat wij er redelijkerwijs invloed op kunnen uitoefenen, erkennen wij onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu en ons milieubeleid is een verklaring van die betrokkenheid.

Wij zetten ons ook in voor het voorkomen van vervuiling en voor het naleven van alle toepasselijke milieuvoorschriften en wettelijke en reglementaire vereisten.

Recycling

Als onderdeel van ons milieubeheersysteem hebben wij een gescheiden afvalbeleid en hoewel wij een bedrijf zijn met een lage impact, zijn wij momenteel op zoek naar manieren om een hoger percentage van het afval van onze vestigingen te recycleren.

Duurzaamheid

Alle producten die we in onze dagelijkse praktijk gebruiken, hebben een langere levensduur, met uitzondering van houtproducten die worden gebruikt voor steigerplanken. Onze steigerplanken worden gekocht bij drie leveranciers, die elk kunnen bevestigen dat hun producten afkomstig zijn van hernieuwbare en ecologisch goed beheerde bronnen.

Kwaliteit

Alle apparatuur van Brand wordt geproduceerd, grondig geïnspecteerd en onderhouden volgens de eigen, door de industrie erkende, kwaliteitscontrolenormen. Het kwaliteitsbeheerteam is betrokken bij de regelmatige controle en het toezicht op de leveranciers om ervoor te zorgen dat zij geen tekortkomingen in de materiaal- en prestatiespecificaties toestaan.

De processen die wij volgen, worden uiteengezet in ons uitgebreide interne kwaliteitshandboek, dat de normen voor engineering en productspecificaties garandeert die u nodig hebt om veilig te werken. Alle bedrijfsonderdelen van Brand in Nederland zijn geaccrediteerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015.

 

Innovatie & engineering

Wij hebben ingenieurs en ontwerpers in dienst die verschillende disciplines vertegenwoordigen en zij worden gekozen vanwege hun vermogen om oplossingen te innoveren die problemen voorkomen en verhelpen, en geld besparen voor klanten. Innovaties kunnen nieuwe manieren zijn om oude methoden toe te passen, nieuwe toepassingen voor bestaande producten of iets compleet radicaals. Wij beschikken over de wereldwijde breedte en diepte om een in Praag ontwikkelde oplossing toe te passen op een project in Penang, met onmiddellijke kostenbesparingen en zonder het wiel opnieuw uit te vinden.

Met ervaring en deskundigheid die meer dan een eeuw teruggaan, hebben wij al veel algemeen gebruikte oplossingen ontwikkeld, maar wat nog belangrijker is, wij hebben de vindingrijkheid om nieuwe oplossingen te bedenken. De omvang van ons assortiment vergroot onze veelzijdigheid, en wij zijn bekwaam in het vinden van praktische, intelligente oplossingen voor de eenvoudigste tot de meest complexe projecten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Naast onze ethische gedragscode zijn we een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) enthousiast bevordert.

Door proactief onze lokale gemeenschappen en bredere publieke belangen te ondersteunen, helpen we lokale en internationale liefdadigheidsinstellingen, sponsoren we lokale sportteams voor jongeren, stimuleren we onderwijs door middel van speciale trainingsprogramma's en promoten we waar mogelijk lokale werkgelegenheid.

 

Relatiemagazine On Site

In het relatiemagazine On Site worden actuele projecten gepresenteerd. Bovendien worden onderwerpen als veiligheid, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht.

ON SITE 07 - MAART2018
ON SITE 06 - MAART 2017
ON SITE 05 - APRIL2016
ON SITE 04 - JULI2015
ON SITE 03 - DECEMBER 2014

Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen van de laatste uitgave en wilt u opgenomen worden in het adressenbestand voor toekomstige uitgaven? Vul dan onderstaand formulier in.

Reason form