Home

Wat wij doen

Producten en diensten

BRAND®'s uitgebreide, internationale ervaring heeft het mogelijk gemaakt een reeks gespecialiseerde industriële diensten en oplossingen voor het onderhoud van stoffen te ontwikkelen om aan de individuele eisen te voldoen en de onderhoudskosten van elke fabriek en faciliteit tot een minimum te beperken.

Steiger- en toegangsoplossingen

Brand heeft een unieke multiproduct benadering ontwikkeld voor het verlenen van toegang op elk industrieel dienstverleningsproject, waardoor onze klanten een geoptimaliseerde totale toegangsoplossing krijgen. Op basis van uw projectvereisten, in plaats van onze catalogus, ontwikkelen wij een op maat gemaakt toegangsplan dat is gebaseerd op de meest geschikte toegangsoplossing voor elke hoogte, van traditionele of gesystematiseerde steigers tot mechanische toegang of rope access - alles van één leverancier.

Isolatie en beplating

De jarenlange ervaring van Brand in de demontage, hermontage en vernieuwing van industriële isolatiebuizen, vaten, tankwanden en specialiteiten, heeft klanten geholpen bij enkele van 's werelds grootste stilleggingsprojecten op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

Vanuit onze regionale ondersteuningscentra, of direct ter plaatse, kunnen wij isolatiediensten aanbieden, onafhankelijk of als onderdeel van een multidisciplinaire aanpak. Wij zorgen ervoor dat uw planning en budget worden gerespecteerd en dat aan de hoogste gezondheids- en veiligheidsnormen wordt voldaan. Wij kunnen ook zorgen voor de analyse, het advies, de planning, de materialen, de prestaties en de kwaliteit.

Verven en Coaten

De gespecialiseerde teams van Brand voor oppervlaktevoorbereiding en beschermende coatings werken volgens uiterst strenge normen en maken gebruik van de nieuwste technologie om geavanceerde oplossingen te leveren aan onze klanten. Onze verf- en coatingoplossingen zijn niet alleen beschikbaar op locatie, maar kunnen ook worden uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving in onze vestigingen om verstoring van uw activiteiten te voorkomen.

Specialist in industriële diensten

Onze multidisciplinaire aanpak stelt ons in staat de verschillende disciplines en activiteiten goed op elkaar af te stemmen zodat een onderhoudsprogramma volgens plan verloopt.

Digitale diensten

Bij Brand ligt onze focus steeds meer op digitalisering, specifiek gericht op het vereenvoudigen van werkprocessen en het bieden van transparantie aan opdrachtgevers. Er worden steeds nieuwe applicaties ontwikkeld om processen in de gehele keten te ondersteunen, van aanname tot facturatie en nazorg.

Technische en Ondersteunende diensten

In overleg met onze klant stellen we gedetailleerde werkplannen op, waarin een duidelijke planning centraal staat en extra aandacht wordt besteed aan de opslag van materialen en de logistiek ter plaatse. We observeren voortdurend onze processen zodat we efficiënter kunnen werken.

Randbeveilingsysteems

Samenwerking is de sleutel tot ons wederzijds succes. Door samen te werken, streven we naar leiderschap op het gebied van veiligheid en door het verstrekken van gedetailleerde werkplannen, streven we ernaar de meest effectieve en productieve veiligheidsoplossing te leveren voor uw projectvereisten. 

Reason form