Home Wat wij doen

Project Management

Project Management

Het begint met een strakke planning

Onze multidisciplinaire aanpak stelt ons in staat de verschillende disciplines en activiteiten goed op elkaar af te stemmen, zodat een programma volgens plan verloopt. 

Omschrijving

Omschrijving

We hebben een duidelijk coördinatiepunt, zowel intern als extern, van waaruit we alle activiteiten organiseren en aansturen. Bovendien werken wij met een onderhoudsteam van ervaren en goed op elkaar ingespeelde medewerkers. Door een strakke en gedisciplineerde aanpak kunnen wij garanderen dat een productiestilstand nooit langer duurt dan absoluut noodzakelijk is.

Diensten

Stilleggingen en veranderingen

Wij voeren veel verschillende werkzaamheden uit, zoals het plaatsen van steigers, verwijderen van beplating en isolatie, inspecties, stralen, verven, aanbrengen van nieuwe isolatie, vervangen van beplating en verwijderen van steigers. Wij voeren werkzaamheden uit voor een productiestilstand en zorgen ervoor dat de productie snel weer opgestart kan worden. Stilstand kost immers geld! Wij doen er alles aan om de verschillende fases onderling af te stemmen met andere vakmensen op de bouwplaats en de klant.

Nieuwbouw

Brand is vaak al in een vroeg stadium betrokken bij nieuwbouw op industrieterreinen. Zo leveren wij bekistings- en beschoeiingsdiensten voor civieltechnische werkzaamheden. Wij ontwerpen en leveren efficiënte oplossingen voor verschillende betondiktes en bekistingshoogtes binnen uw project. In de volgende bouwfase leveren wij toegangs- en isolatiediensten voor de verschillende installatie- en constructieactiviteiten. Daarna volgt het doorlopende onderhoud van de installatie.

Systematisch onderhoud

Samen met onze klanten ontwikkelt Brand onderhoudsplannen voor meerdere jaren waarin wordt aangegeven welk onderhoud noodzakelijk is. De systematische onderhoudsaanpak voorkomt de toepassing van ad-hocoplossingen en resulteert in beheersbare onderhoudskosten. Bovendien kunnen de kosten voor energieverbruik worden verlaagd en worden CUI-risico's vroegtijdig opgespoord.

Laten we iets geweldigs doen bij uw volgende project.

Neem contact met ons op

Reason form